Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Pierwszy Rasta

Pierwszy RastaFrancja, 2010, 86 min.
język: polski lektor

Na początku XX wieku młody Leonard Percival Howell opuścił Jamajkę, by przemierzyć świat jako marynarz. Przyglądał się triumfowi komunizmu w Rosji, pokojowemu ruchowi Gandhiego w Indiach i narodzinom psychologii, aby po powrocie na Karaiby, naładowany ideami, założyć pierwszą w historii wspólnotę rasta.

Historia ruchu rasta pozostaje wciąż mało znana. Wiadomo, że narodził się on u schyłku lat 30., a za jego ojca uchodzi Howell, zwany też „Gongiem”. Z czasem idee rastafarianizmu rozprzestrzeniły się za świat za sprawą muzyki reggae i popularności takich wykonawców jak, Bob Marley (który dedykował zresztą Howellowi utwór „Tuff Gong”).

30 lat po śmierci guru rastafarian pora przyjrzeć się jego sylwetce, filozofii i kolejom losu. „Pierwszy Rasta” to opowieść o Leonardzie Percivalu Howellu, którego rewolucyjne polityczno-społeczne oraz duchowe poglądy wciąż znajdują wyznawców na całym globie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?