Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Orwell przewraca się w grobie

orwell_przewraca_sie_w_grobie.jpgprodukcja: USA, 2003
czas trwania: 105 min.
reżyseria: Robert Kane Pappas

Krytyczne i pełne oskarżeń spojrzenie na dzisiejsze media w USA, które kiedyś uważano za bastion amerykańskiej demokracji.

Reżyser Robert Pappas zarzuca wielkim korporacjom medialnym takim, jak News Corporation, Time Warner, Viacom czy The New York Times Company, że naginając, a nawet zmieniając prawdę dla własnych korzyści, kontrolują rynek wiadomości. Mówi, że wykorzystują w tym celu taktyki podobne do tych, które opisał George Orwell w głośnej powieści „1984”. Śledząc i studiując cały proces zniekształcania, przeinaczania czy wręcz ignorowania prawdziwych wydarzeń, Pappas przedstawia wypowiedzi wielu intelektualistów i specjalistów.

W filmie znalazły się wywiady z m.in. kontrowersyjnym reżyserem Michaelem Moore’em, niezależnym kongresmanem Bernie’m Sandersem, byłymi dziennikarzami dużych korporacji oraz prawnikami i badaczami mediów. Padają trudne pytania, dotyczące niedawnej przeszłości. Do dziś nie wiadomo, dlaczego w marcu 2003 roku połowa społeczeństwa amerykańskiego wierzyła, iż Saddam Hussein był odpowiedzialny za wydarzenia z 11-go września. Reżyser powraca też do dawniejszych spraw takich, jak przetrzymywanie w 1980 roku przez ponad 400 dni zakładników w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie czy do wyborów prezydenckich w 2000 roku i niejasnego liczenia głosów na Florydzie. Al Gore prawdopodobnie wygrałby z George’m W. Bushem, ale ponowne liczenie głosów zostało przerwane decyzją Sądu Najwyższego USA.

Kłopotliwa lista pytań bez odpowiedzi i informacji, które nigdy nie zostały wyemitowane przez czołowe media amerykańskie, jest długa. Według twórców filmu, mimo istnienia wielu źródeł informacji, amerykańskie społeczeństwo ulega manipulacji decydentów, od których zależy, co widzowie usłyszą i zobaczą. Ten film uświadamia nam, że rok 1984 nie jest już tylko datą z przyszłości…

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?