Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Opus Dei: utajniona krucjata

Opus Dei: utajniona krucjataChile/Francja, 2006, 52min.
reżyseria: Marcela Said Cares, Jean de Certeau

OPUS DEI (łac. Dzieło Boże; pełna nazwa: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei) – prałatura personalna Kościoła katolickiego. Powstała w Madrycie, 2 października 1928 za pontyfikatu papieża Piusa XI, z inicjatywy św. Josemarii Escrivy de Balaguera.
Według danych podawanych przez Opus Dei, w 2005 należało do niego 85 tysięcy osób. W Polsce jest około 400 członków Prałatury Opus Dei. To jedna z najbardziej tajemniczych i jednocześnie kontrowersyjnych organizacji w obrębie Kościoła katolickiego, której członkami są głównie osoby świeckie (98%).

Autorzy filmu dokumentalnego „Opus Dei” starają się odkryć sekrety tej zakonspirowanej organizacji kościoła katolickiego. Zaglądając przez „uchylone drzwi” i dziurkę od klucza udało pokazać się Opus Dei od podszewki. Codzienne życie członków zrzeszenia, do którego należą zarówno gospodynie domowe, profesorowie uniwersyteccy i ich studenci, jak i magnaci prasowi… Jak wygląda ich codzienne życie, domy, jak funkcjonują w społeczeństwie?

Film przenosi widza ze snu o doskonałym świecie do rzeczywistości duchowej dyktatury. Opus Dei oferuje swoim członkom gotowe rozwiązania na życie, które muszą zaakceptować.