Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

One Love – Historia powrotu Rastafarian z Babilonu do Syjonu

One Love - Historia powrotu Rastafarian z Babilonu do Syjonu rok produkcji: 2005
reżyseria: Petr Zahrádka
czas trwania:

W 1955 roku cesarz Haile Selassie I (Ras Tafari, co w języku amharskim znaczy „książę nieustraszony”), którego rastafarianie uważają za wcielenie boskie i zbawcę ludu Afryki, przeznaczył 500 hektarów ziemi dla tych Afrykanów, którzy zechcą wrócić tam, skąd kiedyś porwano ich przodków i sprzedano w niewolę. Ziemia ta znajduje się w niewielkim mieście Shashemene, na południu Etiopii. Dla rastafarian, którzy przybyli tu ze Stanów Zjednoczonych, Karaibów, Wielkiej Brytanii i zaczęli nowe życie, stanowi spełnienie wiary, jest rajem na ziemi.

Czeski reżyser Petr Zahradka z dużą dozą ciepła przygląda się ich życiu w zupełnej wolności. Fascynująca podróż do świata pokoju i wiary, w którym pali się zioła, które Bóg dał rastafarianom, by byli bliżej Niego.