Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Neuromarketing Mózg Pod Presją

Neuromarketing Mózg Pod Presjąkraj: Francja
rok produkcji: 2009
czas trwania: 54 minuty
język: polski lektor

Mózg jest obiektem nieustającego ataku, z czego ludzie nawet nie zdają sobie sprawy. Neuromarketing to najnowszy środek perswazji w arsenale wielkich koncernów, a zarazem realne zagrożenie dla osobistej wolności człowieka.

Czy można stymulować podświadomość tak, aby odbierała pozornie niezauważalne komunikaty, wytwarzając w umyśle poczucie jakiejś potrzeby lub konsumenckie nawyki? Specjaliści od neuromarketingu przekonują, że tak. Do ich zadań należy wykorzystanie narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach psychofizjologicznych w sposób mający wzmóc oddziaływanie reklamowych bodźców. Elektroencefalografia, elektromiografia, rezonans magnetyczny, chronometria kognitywna – wszystkie te technologie i narzędzia, wcześniej służące jedynie do naukowych badań, znajdują dziś zastosowanie w najszybciej rozwijającej się odmianie marketingu.

Jako pierwsze z technik neuro skorzystały giganty Procter & Gamble, Coca Cola, General Motors, Kodak i Nestle. Obecnie neuromarketing znajduje coraz szersze zastosowanie – pozwala przewidzieć powodzenie rynkowe produktu, zaplanować strategię jego wdrożenia na szeroką skalę, a także wpłynąć na decyzje i zachowania potencjalnych nabywców. Czy jest realnym zagrożeniem czy tylko wielką hucpą przemysłu reklamowego? Nawet jeśli trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie, powinno się poddać je pod rozwagę. Skutki uboczne stosowania takich praktyk mogą stanowić poważne nadużycie wolności osobistej człowieka.

Film „Neuromarketing. Mózg pod presją” analizuje nowe instrumenty wpływania na psychikę w konsumpcyjnym społeczeństwie. Twórcy tego frapującego dokumentu przemierzyli pół świata – odwiedzili Francję, Włochy, Wielką Brytanię i USA, aby sprawdzić do czego zdolny jest nieoczekiwany (i wątpliwy etycznie) sojusz biznesu z nauką. Jak sprzedaje się towar w erze informacji? Jak wabi się przeciętnego konsumenta? Co psychologia behawioralna i neurologia mogą mieć wspólnego z marketingiem? Wyjaśnienie tych zagadnień może być zaskakujące.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?