Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Neuromarketing, czyli jak skłonić mózg do zakupów

Neuromarketing, czyli jak skłonić mózg do zakupów kraj: Francja
rok produkcji: 2005
czas trwania: 31 min.

Czy spece od reklamy już niedługo zawładną naszymi mózgami?

Neuromarketing to odgadywanie preferencji klientów za pomocą badań mózgu. Przy użyciu nowoczesnych technik można określić, w jaki sposób mózg człowieka reaguje na czynniki, które pobudzają jego zachowania, wybory i preferencje wobec konkretnych towarów i marek. Wykorzystując w ten sposób wpływ podświadomości klienta na odbiór reklam powoduje się wzrost efektywności ich oddziaływania.

Według badań reklamy mają coraz większy wpływ na nasze życie. Chociaż nowoczesne techniki badawcze, polegające na „przeglądaniu” ludzkich myśli, są niezwykle drogie, wiele firm decyduje się na takie wydatki, wierząc, iż obecnie jest to jedyny sposób na stworzenie idealnych reklam wpływających na nawet najbardziej opornych konsumentów.