Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Nazistowska muzyka nienawiści

Szokujące dziennikarskie śledztwo w międzynarodowym świecie rasistowskiego ruchu muzycznego.

Ruch „White Power” i jego muzyka wyrosły z rasowej nienawiści, a dzięki radykalizacji się nastrojów i polityki cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Wielokrotnie nagradzany dziennikarz Donald MacIntyre w swoim dokumencie „Nazistowska muzyka nienawiści” przedstawia zespoły, wytwórnie i fanów, których życie toczy się wokół tego rodzaju muzyki. Podąża za kapelami, obserwuje ich metody działania oraz odwiedza organizowane w tajemnicy koncerty, na których faszystowskie symbole i pozdrowienia są czymś normalnym.

Dokument „Nazistowska muzyka nienawiści” przedstawia również przemysł, który wyrósł wokół zespołów spod znaku „White Power”: produkcję gadżetów, koszulek, płyt, ich dystrybucję oraz reklamę w dostępnych tylko dla abonentów pismach. Pokazuje również w jaki sposób młodzi ludzie są wciągani do ruchów nazistowskich, prezentuje dzieci śpiewające rasistowskie piosenki i oklaskiwane przez dorosłych oraz młodych neofaszystów rozdających pod szkołami w Stanach i Niemczech płyty z zakazaną muzyką.

Pobierz: