Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mongolia – gorzkie eldorado

Kraj: Francja
Rok produkcji: Mongolia - gorzkie eldorado2011
Czas trwania: 60 minut
Język: polski lektor

Położona pomiędzy Rosją i Chinami Mongolia ma powierzchnię ponad półtora miliona kilometrów kwadratowych i niecałe trzy miliony mieszkańców, z których większość to potomkowie koczowniczych plemion. Rozdarty między tradycją a nowoczesnością kraj otworzył się na świat po upadku Związku Radzieckiego. Stał się atrakcyjny dla międzynarodowych korporacji, gdy okazało się, że znajdują się tam pokłady surowców naturalnych – rud złota, srebra i uranu. Dokument pokazuje podział klasowy społeczeństwa Mongolii po przemianach ustrojowych. Pokazuje nielicznych, którzy bardzo szybko dorobili się ogromnego majątku oraz większość, która żyje poniżej progu ubóstwa.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?