Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mój kraju!

Mój kraju! Kraj: USA
Rok produkcji: 2006
Czas trwania: 90 minut
Język: Polski lektor

Irackie wybory w styczniu 2005 roku przykuły uwagę świata. Do pewnego stopnia były traktowane jak sprawdzian nowej ery w światowej polityce, znaczonej użyciem przez USA siły zbrojnej dla osiągnięcia celów takich, jak zaprowadzenie demokracji na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie – według słów reżyserki – do nakręcenia filmu zmotywowało ją poczucie rozpaczy wobec sprzeczności między wojskową okupacją Iraku, a próbą szerzenia przy tym demokracji, udało jej się oddać wyjątkowo złożony obraz kraju w ostatnich ośmiu miesiącach przed wyborami, obraz wyróżniający się głębokością i autentycznością obserwacji.

Na wspomniane sprzeczności patrzymy tu z perspektywy Irakijczyków – głównym bohaterem filmu Poitras jest doktor Riyadh, kandydujący w wyborach sunnita. Otwarcie krytykując okupację, jest on jednocześnie zagorzałym zwolennikiem zbudowania w Iraku demokracji. Jednak dokoła siebie widzi tylko chaos, a jego poczekalnię zapełniają codziennie pacjenci bezradni wobec fizycznego i psychicznego cierpienia zadawanego przez wszechobecną przemoc.„Mój kraju!” opowiada historię lekarza na szerokim tle przygotowań do nadchodzących wyborów. Możemy między innymi poznać Australijczyków z zakontraktowanych prywatnych firm ochroniarskich, urzędników ONZ przygotowujących proces wyborczy i amerykańskich dziennikarzy. Muzykę do filmu przygotował światowej sławy iracki kompozytor i wykonawca, Kadhum Al Sahar, najpopularniejszy obecnie wokalista w świecie arabskim.