Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mennonici – odrzucić świat

kraj: Francja
rok produkcji: 2018
czas trwania: 51 min

Ultrakonserwatywna społeczność mennonitów odrzuca osiągnięcia współczesnego świata, wybierając życie jak w XIX wieku. Niemal wszyscy członkowie tej grupy wyznaniowej mieszkają w samowystarczalnych koloniach, izolując się od reszty społeczeństwa, co pomaga im uchronić się od pokus nowoczesności. Twórcy filmu mieli wyjątkową okazję obserwować codzienność jednej ze wspólnot mennonitów w Belize. Tam czas się zatrzymał – ludzie podróżują w zaprzężonych w konie powozach i używają języka dolnoniemieckiego, a posiadanie telefonu komórkowego jest karane wykluczeniem ze społeczności. Część wyznawców decyduje się uciec od cywilizacji do peruwiańskiej dżungli. Ekipa telewizyjna towarzyszy im w podróży.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?