Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Megunica

Megunicakraj: Włochy
reżyser: Lorenzo Fonda
rok produkcji: 2008
czas trwania: 58 minuty
język: polski lektor

Pochodzący z Bolonii artysta Blu zasłynął jako autor wielkich malunków na ścianach miast całego świata. Dwa lata temu, podczas wystawy street artu we Wrocławiu, także i na murach stolicy Dolnego Śląska rozkwitły prace enigmatycznego Włocha. W trakcie wyprawy do Ameryki Łacińskiej towarzyszył mu zaś reżyser Lorenzo Fonda, podglądając metody pracy i źródła inspiracji skrywającego się pod pseudonimem twórcy.

„Megunica” jest portretem artysty, który swoim płótnem uczynił wielkie ściany, zapełniając ich szarą powierzchnię przewrotną treścią. W scenerii wielkich miast nowatorska wypowiedź Blu przekracza społeczne granice i ograniczenia kulturowe. Choć na co dzień unika mediów, artysta gotów był podzielić się z Fondą swoimi poglądami na sztukę i życie. „Jeśli masz szczęście nawiązać z nim znajomość na odległość przez internet, poznasz jego obsesje i źródła najbardziej niezwykłych inspiracji” – mówi reżyser. „Możesz też śledzić go, gdy wysyła linki ze swej znakomitej strony (www.blublu.org) bądź też uaktualnia zdjęcia, filmy i różnego rodzaju ilustracje, nawet te wykonane na papierze toaletowym”.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?