Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mali Matadorzy

Mali Matadorzy Czas trwania: 60 minut
Rok produkcji: 2011
Język: polski lektor

Dzieci matadorzy mają po 9-11 lat i walczą z prawdziwymi bykami. Stają oko w oko ze zwierzęciem, którego masa przerasta je nawet kilkaset razy. Walki takie odbywają się najczęściej w Meksyku i w Peru. Dzieci ryzykują życiem i zdrowiem, by najczęściej zadowolić ambicje finansowe rodziców. Mały matador utrzymuje rodzinę. Dzieciom dzieje się podwójna krzywda: narażają życie, muszą pokonywać w sobie strach, a oprócz tego uczone są okrucieństwa wobec zwierząt. Film jest opowiedziany przez głównych, młodych bohaterów oraz ich otoczenie.