Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lucky People Center International

Rok produkcji: 1998
Kraj: Szwecja
Reż. E. Pauser, J. Söderberg
Język: Polskie napisy

Film zaczyna się od ujęcia Ziemi widzianej z kosmosu, by zaraz potem zabrać widzów w podróż przez różne kultury i związane z nimi filozofie. Poznajemy antropologa, który odkrył jak porozumiewać się z gibbonami i afrykańską kapłankę voodoo. Meksykański szaman poucza nas by szanować wszystkie religie, a mędrzec Baba Ghii radzi każdemu szukać swojej drogi w życiu.

Maoryscy wojownicy śpiewają pieśń protestu przeciwko międzynarodowemu systemowi bankowemu, a rastafariański filozof ujawnia własną wersję historii USA. Japoński urzędnik pracuje na czarno jako artysta, a eks-gwiada porno Annie Sprinkle udziela wszystkim seksualnych porad.

Motywem przewodnim filmu są powtarzające się jak mantra słowa:
szukajcie, szukajcie, pytajcie…

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?