Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lodowa karawana

Lodowa karawanakraj: Francja
rok produkcji; 2006
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Zanskar to ukryte w samym sercu Himalajów małe, zapomniane „królestwo”, położone na wysokości 3 000 metrów i otoczone przez góry mierzące 7 000 metrów.

Podczas długiej, ośmiomiesięcznej zimy, zaśnieżone pasma górskie sprawiają, że Zanskar jest niedostępny, a jego mieszkańcy prawie odcięci od reszty globu. Nie docierają tu żadne wiadomości, transport ani dostawy żywności. Częściowo zamarzająca rzeka Chadar jest jedyną drogą kontaktu ze światem. Film pokazuje karawanę mężczyzn z Zanskaru, gdy podróżują lodową trasą do klasztoru Lingshed i towarzyszą grupce dzieci podczas ich trudnej drogi do szkoły w Leh. Wyprawa jest niebezpieczna, a ludzie muszą przetrwać przejmujące zimno, zmęczenie i pokonać lęk. Wszak lód w rzece w każdej chwili może pęknąć…