Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Laila na moście

czas trwania: 98 minuty
reżyseria: Elizabeth Mirzaei, Gulistan Mirzaei
rok produkcji: 2017
kraj: Kanada, Afganistan
język: polski lektor

Laila na własną ręke ratuje narkomanów w Kabulu.

Wbrew tytułowi, bohaterkę filmu małżeństwa Mirzaei najczęściej można spotkać pod tytułowym mostem – w osławionym miejscu spotkań kabulskich narkomanów. Ale Laila przychodzi tam nie po tanią heroinę, a w poszukiwaniu chętnych do odwyku. W kraju, gdzie liczba uzależnionych to ponad 10% populacji, praktycznie nie istnieje żaden system profilaktyki ani terapii, a fundusze przeznaczone na walkę z nałogiem z reguły ulegają defraudacji. Laila wykonuje tytaniczną pracę, prowadząc swój ośrodek odwykowy na przekór patriarchalnemu społeczeństwu i władzom, którym wytyka korupcję i nepotyzm. Choć wie, że szansę na wyjście z nałogu ma zaledwie jeden na dziesięciu jej podopiecznych.