Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ku laickiej Europie

Ku laickiej Europiekraj: Belgia
rok produkcji: 2010
język: polski lektor

Od samych początków Europy religie współtworzyły jej struktury. Kler doskonale wiedział, że od tego zależy jego przyszłość. Dziś Kościoły umacniają wpływy, przenikając nie tylko do rządów poszczególnych państw, ale także do samej Unii Europejskiej, gdzie próbują wpływać na jej decyzje.

Nie we wszystkich krajach członkowskich obowiązuje zasada laickości politycznej, czyli rozdział państwa od Kościoła, dlatego w Parlamencie Europejskim stworzono platformę na rzecz laickości w polityce, która gromadzi zwolenników neutralności państwa. Reżyser Quentin Van de Velde na przykładzie trzech państw pokazuje, jak daleko jeszcze Europie do prawdziwej świeckości. Po okresie rządów komunistycznych w Rumunii nastąpił gwałtowny powrót religii do życia politycznego.

Prawie 90% Rumunów jest wyznania prawosławnego, a z sondaży wynika, że 73% uczniów między 13-tym a 18-tym rokiem życia to zwolennicy kreacjonizmu. W Irlandii 92% szkół podstawowych należy do Kościoła, który zarezerwował sobie prawo do prowadzenia placówek w duchu moralności katolickiej i może zwolnić nauczyciela za homoseksualizm albo za to, że ma nieślubne dziecko. Z kolei we Włoszech są problemy z legalizacją pigułki wczesnoporonnej RU486, choć od ponad 20 lat jest stosowana w większości krajów europejskich jako alternatywa aborcji. Papież Benedykt XVI zagroził ekskomuniką lekarzom, farmaceutom i kobietom, które po nią sięgają. I choć od 1978 roku w tym kraju zalegalizowana jest aborcja na życzenie, w rzeczywistości lekarz może odmówić usunięcia ciąży, powołując się na klauzulę sumienia. Szacuje się, że robi tak 80% ginekologów.