Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kres świata

Kres światakraj: Polska
reżyser: Mateusz Skalski
rok produkcji: 2010
czas trwania: 10 minuty

Obraz opuszczonej osady, ukazujący prostotę ludzkiego życia na wsi.

Krótkometrażowy zapis życia ludzi mieszkających w na wpół opuszczonej wiosce. Twórcy dokumentu pokazują miejsce, w którym czas jest pojęciem względnym. Nikt się tu nie śpieszy, bo nie ma dokąd, nikt wychyla się poza wyznaczone ramy i rutynowe obrzędy dnia codziennego. Wyznacznikiem upływu czasu są zmieniające się pory roku oraz największa atrakcja we wsi, czyli przyjazd obwoźnego sklepu z pieczywem.