Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Koniec ulicy

Kraj: Polska
Rok produkcji: 2005
Czas trwania: 25 minut

Krótka uliczka na Górnym Śląsku. Tu wszyscy się znają. Nie bez przyczyny domy nazywa się familokami. Sąsiedzi wiedzą, że Norbert wyrwie ząb zanim go jeszcze zaboli. Codzienny rytm tej mikrospołeczności, której większość stanowią górnicze rodziny, nadaje zmianowa praca, a teraz też wyczekiwanie bezrobotnych. Tu tradycje zakorzenione w mentalności ludzi nie ulegają dramatycznym zmianom. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej zmieni ulicę Piekarską w trasę szybkiego ruchu.

W marcu wyburzono już ostatni dom. Tożsamość miejsca, w którym toczyło się zwykłe – niezwykłe życie, pozostanie już tylko w pamięci mieszkających na nowym osiedlu ludzi, a ślad tego czasu – w naszym filmie.

Dokument nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Ofensiva, Wrocław 2006 – nagroda za Najlepszy Dokument; na Festiwalu Filmów Studenckich Węgiel, Katowice 2006 – Specjalne Wyróżnienie; The Alicante Film Festival, Hiszpania 2006 – Specjalne Wyróżnienie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?