Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Konfucjańskie marzenia

kraj: Chiny / USA
reżyseria: Mijie Li
rok produkcji: 2019
czas trwania: 85 minuty
język: polski lektor

Chiny to mocarstwo, którego filarem jest system edukacyjny. Chińczycy od dzieciństwa nastawiani są na działanie na konkurencyjnym i wyspecjalizowanym rynku. Jednak nie wszyscy chcą, by praca stanowiła dla ich dzieci główne źródło wartości. Reżyserka Mijie Li prześledzi życie Chaoyan, Chinki, która pod wpływem pism Konfucjusza zmieniła swoje spojrzenie na świat. Kobieta chce przekazywać moralne podstawy konfucjanizmu swojemu czteroletniemu synowi, jednak jej mąż jest sceptyczny wobec kolejnych planów dotyczących przyszłości ich dziecka. Dokument pokazuje walkę jednostki o własną tożsamość oraz pułapki, w jakie może wpaść osoba za wszelką cenę miłująca tradycję.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?