Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kobiety islamu

Kobiety islamu kraj: USA
rok produkcji: 2003
czas trwania: 47 min
reżyseria: Farheen Umar

Film irańskiej reżyserki Farheen Umar przedstawia skomplikowaną sytuację irańskich kobiet. Autorka omawia również zwyczaje zasłaniania kobiecego ciała w różnych społecznościach islamskich.

Dokument o muzułmankach z różnych krajów, m.in. Turcji, Iranu, Pakistanu. Pokazana została różnica pomiędzy kobietami z tych państw, głównie w temacie nakrycia głowy i przysługujacych im praw.

Film również w sporej części poświecony świeckiej Tucji, podkreślający swobodę w wyborze ubioru Turczynek, czego np. pozbawione sa Iranki i część Pakistanek. Ukazano wywiad z Merve Kavakci, byłą parlamentarzystką turecką, która została usunięta z życia politycznego za odmowę zdjęcia chusty w Parlamencie. Tureckie prawo zabrania kobietom zakrytym zajmować państwowe urzędy, a także studiować na świeckich uczelniach. Film w pewnym sensie tłumaczy przyczynę stanowiska rządu tureckiego w tej kwestii.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?