Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kajlas. Magiczna góra Tybetu

Kajlas. Magiczna góra TybetuFrancja, 2011, 53 min.
język: polskie lektor

W Tybecie wiele szczytów otacza nimb legendy, ale jeden z nich z pewnością jest miejscem wyjątkowym. To Kajlas, święta góra buddystów i hinduistów. Co roku to majestatyczne wzniesienie przyciąga setki pielgrzymów. I ani jednego alpinisty…

Ośnieżony wierzchołek Kajlasu wznosi się na wysokość 6714 m. n.p.m., a u jego stóp połyskują turkusowe wody jeziora Manasarowar. Mówi się, że podróż dookoła Kajlasu pozwala oczyścić się z grzechów życia doczesnego. Jednak żaden alpinista nie odważył się nigdy na zdobycie szczytu „diamentowej góry”. Zafascynowani mityczną aurą świętego wzniesienia twórcy tego filmu pokonali ponad 900 kilometrów, by samemu doświadczyć urzekającego piękna i duchowej przemiany, jaką oferuje ten szczególny zakątek Tybetu. Oto zapis tej szczególnej wędrówki.