Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jon z ludu Samów

Jon z ludu SamówFrancja/Szwecja, 2011, 53 min.
polski lektor

Jon z rodziną żyje w północnej Skandynawii, tuż pod kołem polarnym. Jest hodowcą reniferów i należy do nomadów Sami. Przez rok reżyser Corto Fajal śledził z kamerą wyprawę tej społeczności z 15 000 reniferami przez góry Sarek.

Dzień Jona charakteryzuje niebywała harmonia i spokój. Sami szukają równowagi między życiem w naturze a komfortem, jaki daje technologia. Lecz im bardziej nowoczesność wkracza do ich społeczności, tym bardziej osłabia jej autonomię. Reżyser Corto Fajar nie tylko pokazuje egzotyczny styl życia, ale wrażliwość i kruchość tej grypy. Jon z pokorą dzieli się przed kamerą swymi radościami i miłością do natury, lecz także troską o przyszłość społeczności i podtrzymywane, jeszcze, tradycje.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?