Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jeung – Wyspa Magiczna

Jeung - Wyspa Magicznakraj: Korea Płd.
rok rodukcji: 2009
czas trwania: 55 minuty
język: polski lektor

Koreańska wyspa Jeung charakteryzuje się bogactwem przepięknej tutejszej fauny i flory. To miejsce, gdzie postęp cywilizacyjny nie dokonał wielu zmian. Tu, w odróżnieniu od reszty świata, czas stoi w miejscu, a życie płynie naprawdę wolno.

Nie wolno tu palić papierosów, używać detergentów chemicznych, jeździć samochodami i zapalać nocą świateł. Mieszkańcy wyspy uważają życie na niej za satysfakcjonujące i spełnione, a Jeung wydaje się być idealnym miejscem szczególnie dla rolników i rybaków. Mieszka tu tylko 900 osób, które każdego roku witają 250 000 turystów z całego świata, spragnionych odetchnąć od cywilizacji i adrenaliny. Władze regulują przepływ zagranicznych gości, by wyspa nie była zatłoczona i nie straciła swego charakteru. Film jest spojrzeniem na mądrość i styl życia Koreańczyków, których głównymi cechami są spokój i pokora. Twórcy nie zapomnieli filmować także niebywałej okolicznej przyrody, która urasta tu wręcz do symbolu potęgi i piękna natury, a która może być też przyczyną wielu niewygód i trudności komunikacyjnych na wyspie.