Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jak się rodzi zło?

kraj: Niemcy
reżyser: Amrei Topçu, Gerrit Jöns-Anders
rok produkcji: 2019
czas trwania: 52 min.
język: polski lektor

Jak się rodzi zło? To pytanie ludzie zadają sobie od wieków. Wygląda na to, że jesteśmy blisko znalezienia odpowiedzi. Autorzy filmu przedstawiają wyniki najnowszych badań.

Dlaczego człowiek staje się seryjnym mordercą? Lubi zadawać ból innym i patrzeć, jak cierpią? Naukowcy ustalili, że są trzy czynniki kształtujące ludzkie zachowanie: geny, środowisko i zaistnienie sytuacji, która skłania człowieka do określonego działania – nawet do zbrodni. W filmie wypowiadają się biegli sądowi, psychiatrzy i psycholodzy. Analizują m.in. przypadek Andersa Breivika i Leszka Pękalskiego.