Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jak rock and roll obalił mur berliński

kraj: USA
rok produkcji: 2017
czas trwania: 55 minuty
język: polski lektor

Twórcy dokumentu opowiadają o tym, jak rock and roll pomógł mieszkańcom Europy wschodniej w czasach politycznego ucisku w drugiej połowie XX wieku. Zachodnie zespoły takie, jak Flowers, Kino, czy The Plastic People of the Universe inspirowały tysiące undergroundowych grup żyjących pod sowieckim reżimem do przeciwstawiania się politykom oraz życia według własnych reguł. Przyczyniły się one do powstania rewolucyjnych ruchów młodzieżowych, które otwarcie przeciwstawiały się rządowi komunistycznemu, a w końcu do upadku muru berlińskiego oraz zakończenia zimnej wojny. W dokumencie znalazły się m.in. wywiady i nagrania z występów Elvisa Presleya czy Billy’ego Joela.