Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Izrael Sp. z o.o

Izrael Sp. z o.oKraj: Izrael
Rok produkcji: 2009
Czas trwania: 62 minut
Język: Polski lektor

Film będący kolejnym szkicem do portretu Izraela. Dokument opowiada o uczestnikach programu Israel Experience, organizowanego dla młodych Żydów z całego świata. Przyjeżdżają na miesiąc, w czasie którego poddawani są intensywnemu szkoleniu ideologicznemu – dowiadują się o bohaterstwie Izraelitów i złych zamiarach sąsiadów wobec nich. W ostatnim tygodniu mieszkają w warunkach polowych, przywdziewają wojskowe mundury, dostają broń, uczą się strzelać i atakować wroga. I są też całkiem innymi ludźmi niż w pierwszych dniach pobytu w ojczyźnie ojców – coraz silniej czują się z nią zawiązani…

Ekipa dokumentalistów towarzyszyła uczestnikom obozu w lipcu 2008 roku. Tego lata w programie Israel Experience wzięło udział 30 tysięcy młodych, w następnym miało być ich o 10 tysięcy więcej. To potężna grupa, która w przyszłości ma umacniać proizraelskie lobby na świecie.