Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

In Szaa Allah – Jak Bóg chce, tak będzie

In Szaa Allah - Jak Bóg chce, tak będziePolska, 2005, 29 min.
reżyseria: Andrzej Misiuk

Czy jest możliwa integracja Europejczyków z Arabami w kontekście wydarzeń ostatnich lat?

Film opowiada o zderzeniu kultury chrześcijańskiej z muzułmańską w środowisku polskich i arabskich płetwonurków pracujących ze sobą na co dzień w Egipcie. W podwodnym świecie, daleko od lądu, na którym wre „wojna” między Europejczykami i Arabami, okazuje sie, że ich zainteresowania i cele mogą być wspólne i bezkonfliktowe. Dzięki pracy, czasami niebezpiecznej, spotykają się i rozumieją dwie skrajne kultury – europejska i arabska, nie bacząc na różne narodowości, wychowanie, mentalność, religię czy uznawane wartości. Film „In Szaa Allah – Jak Bóg chce tak będzie” opowiada, w jaki sposób praca staje się fundamentem pod wspólne życie ludzi różnych wyznań, narodowości i kultur. Dodatkową wartością dokumentu są efektowne i przepiękne zdjęcia fauny i flory podwodnego świata, dzięki którym nie sposób oderwać oczu od telewizora.