Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Homoseksualizm w krainie półksiężyca

Homoseksualizm w krainie półksiężycakraj: USA/Wlk.Brytania/Niemcy/Francja/Australia
rok produkcji: 2007
czas trwania: 81 minuty
reżyser: Parvez Sharma
język: polskie napisy

Głośny obraz Parveza Sharmy jest pierwszym dokumentem, który szeroko przedstawia i analizuje kwestię homoseksualizmu w świecie islamu. Nigdy jeszcze nie zrealizowano filmu tak odważnie i przejmująco opowiadającego o gejach i lesbijkach, walczących o prawo do kochania i wyrażania własnej tożsamości.

Jest to poruszający portret tych, którzy nieustannie muszą prowadzić swoją osobistą wojnę o godność, równość wobec prawa, a czasem nawet o życie. W wielu państwach islamskich takich, jak Iran, Arabia Saudyjska czy Bangladesz homoseksualizm jest traktowany jako poważne wykroczenie przeciw prawu boskiemu, co oznacza, że może być karany wieloletnim więzieniem, torturami, a nawet śmiercią. Reżyser, który pracował nad swoim filmem prawie 6 lat, zabiera nas w podróż po 12 różnych krajach świata. Poznajemy bohaterów, którzy szczerze opowiadają o swoich dramatycznych doświadczeniach i ciągłej konieczności dokonywania tragicznych wyborów. Niektórzy z nich mogą walczyć o swoje prawa publicznie, inni swoją świętą wojnę prowadzą anonimowo. Każdy z nich jednak pragnie przede wszystkim normalnego życia. I głęboko wierzy w Allaha, którego nadinterpretowane słowa mogą skazać każdego z ich na wygnanie z ojczyzny lub śmierć.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=78jUBRio3So[/youtube]