Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Himalaje. Kraina kobiet

Himalaje. Kraina kobietFrancja, 2008, 79 min.
reżyser: Marianne Chaud
język: polski lektor

W odciętej od świata himalajskiej wiosce Sking, położonej 4 000 m n.p.m., wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, pracują w pocie czoła od świtu do zmierzchu. Mają tylko trzy miesiące na żniwa i zebranie żywności na kolejny rok. Muszą się spieszyć, aby nie zastało ich nadejście zimy – surowszej niż gdziekolwiek.

Położone w regionie Zanskar, w indyjskiej części Himalajów, Sking jest jednym z najbardziej odizolowanych od świata skupisk ludzkich. Mieszkańcy wioski żyją rytmem wyznaczonym przez surowe prawa przyrody. Między sierpniem a październikiem muszą oddać się wyczerpującej pracy w polu, aby zgromadzić konieczne zapasy na kolejny rok. W żniwach aktywnie uczestniczą wszystkie kobiety i to właśnie im postanowiła przyjrzeć się francuska etnolożka Marianne Chaud. Jej dokument „Himalaje. Kraina kobiet” jest poetyckim obrazem ciężkiego życia czterech pokoleń mieszkanek Sking.

Obraz doceniony został na licznych festiwalach filmów górskich, m.in. w Vancouver, Banf i Autrans.