Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Hair

hairprodukcja: USA, RFN
gatunek: Musical
reżyseria: Milos Forman
scenariusz: Michael Weller
rok produkcji: 1979
język: polskie napisy

Claude Bukowsky przybywa z Oklahomy do Nowego Jorku, celem zaciągnięcia się do wojska. Jest koncie lat 60., w Wietnamie trwa wojna. Na dwa dni przed wcieleniem Claude poznaje w dość niecodziennych okolicznościach głośną i malowniczą grupę hippisów, zaczepnie nastawionych do przedstawicieli tzw. „zdrowego społeczeństwa”. Nieco zszokowany chłopak przyłącza się do kontrkulturowej grupy, a także zakochuje się w pięknej nieznajomej. Odkrywa świat nieznanych wartości i narkotycznych uniesień, świat braterstwa, równości i tolerancji. „Patriotyczny obowiązek” nie daje jednak o sobie zapomnieć…

Film Formana odebrano w dniu premiery źle, gdyż nie tylko zderzył „czeski realizm” z idealistycznym przekazem hippisowskiego musicalu, ale też zmienił zakończenie i zarazem wymowę oryginału, odzierając go z naiwnego optymizmu. Do historii kina przeszły sekwencje palenia książeczek wojskowych czy widowiskowy finał, w metaforyczny sposób ukazujący mimo wszystko moralny tryumf kontrkultury, a także jej polityczne znaczenie jako narzędzia nacisku na aktualną władzę. „Hair” po latach uznaje się za udaną, krytyczną refleksję nad ruchem nieco zagubionych „dzieci-kwiatów”, a sam film chętnie zestawia się z innym ważnym obrazem Formana, inspirowanym bezpośrednio ideami hipisowskimi i wolnościowymi – z „Lotem na kukułczym gniazdem”.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?