Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Hafciarka: Protest

Hafciarka: Protest Film dokumentalny nie tylko o przymusie płacenia podatku na kościół, ale i o starszej kobiecie, która się temu sprzeciwiła, przezwyciężając opór społeczny oraz własne słabości.

W dniu 24 lipca 2008 roku, około godziny 13:00 na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, około 6 policjantów zaatakowało staruszkę, która protestowała przeciwko obowiązkowemu 1,04% podatkowi na kościół. Policjanci ciągnęli ją przez hol dworca za nogi, kopali oraz szczypali. Staruszka, mimo krzyków i próśb o zostawieniu jej w spokoju, była cały czas represjonowana za wyrażanie swoich poglądów.

Przedstawiamy reportaż, zrealizowany przez ekipę „Hafciarka” pt. „Protest”, który przedstawia to wydarzenie oraz zdeterminowany, a zarazem odosobniony protest starszej kobiety, która sprzeciwiła się nie tylko przymusowym podatkom, ale wystąpiła także przeciwko kościołowi.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?