Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Grzeszny Kościół

Grzeszny Kościółfilm dokumentalny
czas trwania: 49 min.

Oskarżenia o pedofilię kierowanych pod adresem niektórych księży z USA.Pod koniec 2002 roku, duchowny Bernard Law z Bostonu złożył dymisję. Od kilku miesięcy zarzucano mu ukrywanie przed sądami nazwisk księży podejrzewanych o pedofilię. Jednak po zrzeknięciu się swojej funkcji, Law zdecydował się ujawnić ich tożsamość. Dziennikarz Mark Dowd postanowił przeprowadzić własne śledztwo w tej kontrowersyjnej i bulwersującej sprawie.

Film pokazuje na przykładzie środowiska amerykańskiego duchowieństwa do czego może doprowadzić niewłaściwe rozeznanie, lekceważenie ludzi i zaniedbanie obowiązków nadzoru. Winny został ostatecznie odwołany ze swojego stanowiska przez Jana Pawła II i przeprosił osoby, do których cierpienia się przyczynił.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?