Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Głos Indianina

Głos IndianinaHiszpania, 2005, 46 min.
reżyser: Alfonso Martinez
język: polski lektor

Czołowa postać medycyny naturalnej, Alberto Manqueriapa, oprowadza nas po świecie, który go otacza i do którego należy całym sercem. Żyje on w samym środku amazońskiej dżungli w Peru.

Miejsce to charakteryzuje się wielką różnorodnością roślin i zwierząt. Jest „kawałkiem” natury w najczystszej jej postaci. Manqueriapa pokazuje nam, jak żyją tu ludzie i co to znaczy przewodniczyć im w dzisiejszych czasach. Zajadle krytykując kolonizację, ujawnia jak należy wykorzystywać odziedziczoną po przodkach wiedzę medyczną, opartą na uzdrawiających właściwościach niektórych roślin i ziół. Jak sam mówi: „najważniejsze to mieć otwarte oczy”.