Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Gdy milknie muzyka

kraj: Niemcy
rok produkcji: 2014
reżyseria: Hannes Rossacher, Claudia Baeckmann
czas trwania: 55 minuty
język: polski lektor

Związki śmierci z muzyką od zawsze fascynowały ludzkość. Wielu artystów odeszło z tego świata dość wcześnie, często w niewyjaśnionych okolicznościach. To tylko potęgowało tajemniczy i mistyczny klimat, który temu towarzyszył. Motyw śmierci był obecny w wielu nurtach muzycznych – psychodeliczny rock z lat 60. , punk czy gangsta rap. W każdym z nich wyraźnie widać, że te środowiska artystyczne zgłębiały temat przemijania ludzkiego życia. Film zabiera nas w podróż, podczas której prezentowana jest historia muzyki i innych ruchów kulturowych przez pryzmat śmierci.