Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Film o pankach

Film o pankachrok produkcji: 1983
czas trwania: 16 minut

Dokumentalna wprawka Trelińskiego, w której rejestruje rozmowy z punkami, koncerty i domowe spotkania. Filmuje ich pod koniec stanu wojennego, czyli w czasie powszechnie panującej w Polsce cenzury, propagandy, manipulacji i kontroli massmediow.

Jest to równocześnie moment namysłu młodego filmowca nad warsztatem i medium. Treliński przekonuje, że teraz mogą do kamery powiedzieć wszystko, w odpowiedzi słyszy, że w ten sposób nie można przekazać prawdy, że kamera ją zabija, i że oni wolą mówić wprost do drugiego człowieka (lub napisać coś na ścianie) niż do idiotycznej maszyny rejestrującej. W jednej ze scen opluwają obiektyw kamery. W filmie pojawiają się członkowie Dezertera (w tym Skandal, który wypełnił życie w punkowy sposób), Zygzak z TZN Xenna i inni.