Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Fabryka konsensusu – Noam Chomsky i media

Fabryka konsesusu – Noam Chomsky i media rok produkcji: 1992
czas trwania: 90 min
reżyseria: Mark Achbar, Peter Wintonick

Nakręcony przez dwóch niezależnych filmowców z Kanady film przedstawia życie, rozwój idei Chomsky’ego i kampanie społeczno- polityczne przez niego prowadzone. Film jest rozwinięciem myśli Chomsky’ego zawartej we wcześniej wydanej jego książce ” Fabryka Konsensusu. Polityczna Ekonomia Mass-Mediów”, dowodzącej, że korporacyjne media nie tylko „nie mówią prawdy”, ale są tubą propagandową rządzących i businessowych elit.

Film szczegółową uwagę poświęca amerykańskim środkom masowego przekazu, które służą jako „forma kontrolowania myśli demokratycznego społeczeństwa”, gdzie środki informacyjne systematycznie regulują wiadomości w obronie istniejącego statusu quo.

Do czasu wydania filmu „The Corporation” (2003), był to najbardziej udany film dokumentalny w kanadyjskiej historii, który był odtwarzany w ponad 300 miastach na całym świecie. Film zdobył również 22 nagrody oraz był prezentowany na 50 międzynarodowych festiwalach filmowych. Został przetłumaczony na kilkanaście języków.

Reakcja Chomsky’ego na film była mieszana: podczas rozmowy z reżyserem Achbarem oraz kilkoma działaczami, stwierdził że film do końca poprawnie nie komunikuje jego przesłania, sprawiając, że ludzie sądzą, iż jest przywódcą jakiegoś ruchu kontestacyjnego, do którego oni powinni dołączać. Skrytykował także recenzję filmu przez „New York Times”, który błędnie go odczytał jako wezwanie do wyborów, a nie jako krytykę mediów.