Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ewa Ewart: Oczami zamachowca – samobójcy

oczami_zamachowcaNa Bliskim Wschodzie od lat trwa konflikt izraelsko-palestyński, w którym dużą rolę odgrywają zamachowcy-samobójcy. Twórcy filmu starają się odpowiedzieć na pytania: Skąd się biorą? Kim są? Czy ich zachowanie wynika z fanatycznej wiary, czy też jest aktem desperacji ludzi, którzy stracili nadzieję na poprawę własnej sytuacji życiowej. Widzowie zobaczą wywiad, jaki z niedoszłymi zamachowcami samobójcami przeprowadzili dziennikarze telewizji brytyjskiej.

Ewa Ewart
Jest jedną z najważniejszych postaci telewizyjnego reportażu. Absolwentka iberystyki wyjechała z Polski w połowie lat 80. po ślubie z brytyjskim dziennikarzem. Do rozpadającego się Związku Radzieckiego trafiła w 1990 r. jako korespondentka amerykańskiej stacji CBS. Zasłynęła dramatycznym wywiadem z Michaiłem Gorbaczowem – Ewart jako jedynej udało się rozmawiać z obalanym prezydentem świeżo wypuszczonym z aresztu po nieudanym puczu Janajewa. W 1992 r. zaczęła wszystko od nowa jako dokumentalistka BBC. Potrzebowała tylko roku, by stać się legendą reportażu. Potrafiła przy pomocy kilku trafnych, symbolicznych ujęć unaocznić ludzkie tragedie i dramaty, wytłumaczyć złożoność egzotycznych konfliktów. Jeździła do Czeczenii, Korei Północnej i Kolumbii, rozmawiała z żołnierzami ETA i dziećmi, które przeżyły tragedię w Biesłanie. Jej filmy, nawet jeśli nie poruszały sumień rządzących, regularnie wywoływały dyskusję.

http://ncrypt.in/folder-7cWEDdyG