Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dziewięcioletnia żona

9letniakraj: Francja
reżyseria: Marianne Denicourt
rok produkcji: 2007
czas trwania: 26 minuty
język: polski lektor

W 2006 roku Marianne Denicourt, francuska aktorka i reżyserka, pojechała do Afganistanu. Jej uwagę zwróciła smutna, magnetyczna twarz dziewięciolatki, która nie zachowywała się jak inne dzieci z sąsiedztwa.

Oczy Nassimy wyrażały tylko strach. Okazało się, że musi wyjść za mąż za mężczyznę, którego nie zna. Szkoła zadecydowała walczyć o to, by nie została poślubiona wbrew swej woli. Przedstawiciele szkolni nie tylko spotkali się z rodziną Nassimy i rodziną przyszłego małżonka, by odwieść ich od tego pomysłu, ale także zaapelowali do lokalnych autorytetów o pomoc i rozwagę. Czy uda im się ocalić przyszłość Nassimy, gdy zaaranżowane małżeństwa z nieletnimi nie są czymś dziwnym w tym tradycyjnym, religijnym i bardzo dbającym o rodzinę regionie świata?