Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dzieci ze strefy Gazy

Dzieci ze strefy GazyKonflikt palestyńsko izraelski. Sytuacja w Gazie widziana oczami palestyńskich dzieci z Gazy.

Dokument „Dzieci z Gazy” skupia się na życiu kilku dzieci, żyjących w palestyńskim getcie, których krucha egzystencja zostało brutalnie zniszczona przez izraelski atak w 2008 roku (Operacja Płynny Ołów). W wyniku ataku, dzieci straciły nie tylko swoich rodziców i krewnych, ale także swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Dokument ukazuje jak sobie radzą w tej trudnej sytuacji. W filmie „”Dzieci z Gazy” opowiadają własne historie, które są odmienne od opinii przedstawianych przez rząd oraz prasę izraelską.

http://ncrypt.in/folder-XMBQBXhi

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?