Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dług według Margaret Atwood

Dług według Margaret Atwoodreż. Jennifer Baichwal
Kanada, 2011, 82 min
język: polski lektor

Dokument będący wariacją na temat problemu winy, długu i sumienia. Krzyżuje się w nim szereg wątków: wykłady kanadyjskiej pisarki Margaret Atwood, wywiady z więźniami, rodowa zemsta, analiza katastrofy platformy naftowej w Zatoce Meksykańskiej i skandal wokół niewolniczej pracy imigrantów na Florydzie. Stopniowo Jennifer Baichwal odkrywa sens poszczególnych tematów. Wiodącą rolę odgrywa tutaj postać kanadyjskiej pisarki.

Film jest próbą wolnej adaptacji jej książki „Dług. Rozrachunek z ciemną stroną bogactwa”. Kanadyjka podejmuje w niej ostrą krytykę etycznych wynaturzeń kapitalizmu. Niektóre wątki książki przeniesiono na ekran bezpośrednio, a inne zilustrowane zostały swobodnie. Dług ukazany został w kontekście nie tylko osobistego honoru i społecznych regulacji, ale także w specyficznym rozmyciu, jakie powoduje jego powiązanie z kwestiami finansowymi.

Wybrane nagrody i festiwale:
2011 – Vancouver FF, 2012 – FF Sundance

 

http://ncrypt.in/folder-ecHizglz

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?