Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Cztery żony, jeden mąż

Kraj: Szwecja/Iran
reżyseria: Nahid Persson
Rok produkcji: 2007
Czas trwania: 59 minuty
Język: Polski lektor

Koran akceptuje poligamię, dlatego też w wielu islamskich domach mężczyźni mają więcej niż po jednej żonie. Te, dziwne z punktu widzenia człowieka Zachodu, związki charakteryzuje niezwykła, częstokroć zaskakująca wewnętrzna dynamika.

W małej irańskiej wiosce żyje pewna rodzina – mąż, jego cztery żony, ich teściowa i liczne dzieci. Mieszkają pod jednym dachem, ale ich wspólne życie splecione jest w sieć dziwnych relacji. Żony rywalizują o względy małżonka, a jednocześnie knują przeciwko jego apodyktycznym zapędom. Każda z kobiet ma zaś do opowiedzenia inną, intrygującą historię o swoim małżeństwie. Nahid Persson, urodzonej w Iranie szwedzkiej reżyserce udało się przedstawić pełnię skomplikowanych rodzinnych interakcji, w jakie uwikłana jest ta niemała komórka społeczna

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?