Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

CSNY: Déjà Vu

CSNY: Déjà VuKraj: USA
Reżyseria: Neil Young
Wyk. David Crosby, Neil Young
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 96 minut
Język: Polski lektor

CSNY: Déjà vu jest kroniką tournee, to stanowi również powrót do okresu w którym najważniejsze były kwestie polityczne i sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Jednak prawdziwa wartość filmu leży nie w nostalgicznym stosunku do tamtych czasów, lecz w zdolności do skoncentrowania się na teraźniejszości. Zarówno jako portret zespołu, jak i analiza procesu twórczego.

CSNY: Déjà vu to trochę spektakl, trochę komentarz, lecz przede wszystkim wezwanie do działania. Film z muzyką pochodzącą z kontrowersyjnego albumu Neila Younga Living with War dokumentuje reakcje fanów na zespół, który przez ponad 40 lat pozostał przywiązany do określonych kwestii politycznych i artystycznych. Nasi artyści najlepiej opowiadają o tym, czego powinniśmy się wystrzegać. W końcu historia lubi się powtarzać.