Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Cicha furia: Stanfordzki eksperyment więzienny

cicha_furiaScenariusz: Ken Musen i Philip Zimbardo
Produkcja: Wydział Psychologii Uniwersytetu Stanfordzkiego, USA
Reżyseria: Ken Musen
Rok produkcji: 1988
Czas trwania: 52 minuty
Język: polski lektor

Film dokumentalny prezentujący m.in. autentyczne nagrania z eksperymentu stanfordzkiego oraz wypowiedzi jego uczestników. 38 lat temu (lipiec 1971) prof. Philip Zimbardo z Uniwersytetu Stanfordzkiego (Kalifornia, USA) wraz z grupą współpracowników przeprowadził jeden z najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii.

W piwnicach Wydziału Psychologii zainscenizowano więzienie, w którym zamknięto 24 zdrowych psychicznie studentów wybranych spośród ochotników, jacy zgłosili się do wzięcia udziału w eksperymencie. Podzielono ich losowo na 2 grupy : więżniów i strażników. Eksperyment miał pokazać wpływ sytuacji społecznej na zachowanie jednostki. Uczestnicy zaczęli wcielać się w przypisane im role.

Strażnicy zaczęli postępować brutalnie i sadystycznie w stosunku do więżniów. Pojawiły się zachowania patologiczne. W nocy z 5-ego na 6-ego dnia więżniowie wzniecili bunt. Następnego dnia prowadzący zdecydowali się zakończyć (przewidziany na 14 dni) eksperyment ze względu na obawę utraty kontroli nad sytuacją.
W roku 2001 nakręcono niemiecki dramat „Das Experiment”, nawiązujący do amerykańskich wydarzeń z roku 1971. Akcja filmu została przeniesiona do współczesnych Niemiec (o 30 lat do przodu), a fakty zostały częściowo zmienione.

W lipcu 2009 w USA rozpoczęły się zdjęcia do dramatu „The Experiment” (reż. Paul Scheuring, wyst. Elijah Wood, Cam Gigandet, Forest Whitaker, Adrien Brody) opowiadającego o wydarzeniach z roku 1971.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?