Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Chorować w USA (Sicko)

Chorować w USA (Sicko) produkcja: USA
rok produkcji: 2007
reżyseria Michael Moore
czas trwania: 113 minuty
język: polski lektor

Wraz z globalizacją popularność zdobywa idea prywatyzacji służby zdrowia, wzorowana na rozwiązaniach amerykańskich. Prywatne ma oznaczać: „lepsze”, „wydajniejsze”, „z pożytkiem dla pacjenta”. Tymczasem nie wszyscy podzielają ten optymistyczny pogląd

Film Micheala Moora (reżysera znanego z krytyki polityki Busha i neoliberalnego kapitalizmu) „Sicko” jest dokumentem poświęconym funkcjonowaniu służby zdrowia w USA oraz problemom społecznym, jakie wywołuje prywatny system ubezpieczeń i funkcjonowanie służby zdrowia wg komercyjnych zasad. Film stanowi dobry wstęp do dyskusji na temat tego jak powinna wyglądać służba zdrowia, szczególnie w dobie przygotowywanych przez rząd zmian.Zalecana lektura:
– Barbara Rosołowska „Patologia prywatyzacji służby zdrowia”
– Grzegorz Konat „Płać, choruj i rób co chcesz” (Le Monde Diplomatique Polska)
– Jacek Żakowski „Zdrowie i ideologia” (Krytyka Polityczna)
– Wywiad z Dorotą Gardias „Szpital to nie fabryka, ludzie to nie rzeczy” (Krytyka polityczna)
– Liberalny punkt widzenia: Jan Winiecki „Prywatyzacja służby zdrowia jest nieunikniona”

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?