Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Boot Factory

the_boot_factorykraj: Francja, Polska
rok produkcji: 2000
czas trwania: 88 minuty
język: polski
napisy: francuskie

„Wyobraź sobie, że Sex Pistols robią buty zamiast muzyki”.

Film Lecha Kowalskiego pt. „The Boot Factory” traktujący o krakowskiej grupie punkowców, którzy w duchu D.I.Y., założyli firmę (www.Cockney.pl) ręcznie robiącą buty. Reżyser filmu Lech Kowalski skrupulatnie rejestruje codzienne zmagania jej współzałożycieli z własnymi słabościami i próbą wtaczania ideałów w życie; nie idealizując środowiska tworzy absolutnie fascynujący, szczery i pozbawiony moralizowania obraz subkultury.

Nazwany undergroundową odpowiedzią na twórczość Warnera Herzoga, rewelacyjny dokumentalista: Lech Kowalski, mieszkający obecnie we Francji, syn polskich emigrantów; swoje pierwsze filmy kręcił w stanach Zjednoczonych, zafascynowany Kinem Transgresji. Wierny estetyce Cinema Direct stworzył w 1981 roku swój najsłynniejszy film „D.O.A”, o amerykańskiej trasie koncertowej grupy Sex Pistols. Nie zainteresowany popkulturowymi wartościami, konsekwentnie „prześwietla” tematy niepopularne i interesujące go środowiska; nowojorskich narkomanów w „Gringo”, punk rockowych idoli : Dee Dee Ramone z the Ramones w „Is Dee Dee Home?”, Johnnego Thundersa z New York Dolls w „Born To Loose” czy bezdomnych w „Rock Soup” (na jeden z festiwali filmowych, na którym film ten był pokazywany, Kowalski przyjechał z całym autobusem bezdomnych z Salt Lake City:)

Poważnym zwrotem w karierze Lecha Kowalskiego, okazuje się być pierwsza podróż do ojczyzny swoich rodziców. Podróż, która zaowocowała tzw. “Polską Trylogią”, w której skład wchodzą filmy “The Boot Factory”, “Autostrada Hitlera” i “East Of Paradise”. Wszystko to za sprawą pokazu filmu „D.O.A” w Polsce, po seansie którego do Kowalskiego podchodzi grupa młodych punków z Krakowa, pokazując mu ręcznie szyte glany. Swój entuzjazm kwituje tak : „Wyobraź sobie, ze Sex Pistols robią buty zamiast muzyki. Firma chłopaków (www.Cockney.pl) zdobywa renomę, a Kowalski skrupulatnie rejestruje codzienne zmagania jej współzałożycieli z własnymi słabościami i próbą wtaczania ideałów w życie; nie idealizując środowiska tworzy absolutnie fascynujący, szczery i pozbawiony moralizowania obraz subkultury.

“THE BOOT FACTORY”- film w Polsce pokazywany zaledwie kilka razy!. Doprawiony dużą porcją energetycznego grania ( Charge 69, Siekiera, Something Like Elvis, the Analogs czy też No Means No ).

DIY or die!

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?