Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bóg uderza ponownie

Bóg uderza ponownieczas trwania: 50 min.
język: polskie napisy

Richard Dawkins jest najsłynniejszym z żyjących obecnie ateistów, którzy nie kryją się ze swoimi poglądami. Jest również najbardziej kontrowersyjnym biologiem-ewolucjonistą na świecie. Dzięki wydanej w 1976 roku książce „Samolubny gen” Dawkins pojawił się w świetle reflektorów, demonstrując gniewną ludzką twarz naukowego redukcjonizmu. Książka wywołała skrajne reakcje – od oburzenia po zachwyt. Od tamtej pory autor kręci również filmy podejmując w nich zdecydowaną obronę Darwina i naturalnej selekcji jako siły kierującej życiem.

Na początku 2005 roku Dawkins podpisał umowę z brytyjską telewizją na produkcję filmu dokumentalnego, opowiadającego o destrukcyjnej roli religii w historii nowożytnej, pod roboczym tytułem „Korzenie wszelkiego zła”. Film odniósł tak dużą popularność, że jego autor zdecydował się na wyreżyserowanie kolejnego skupiając się w nim głównie na ewolucjonizmie. Tym filmem jest prezentowany poniżej „Bóg uderza ponownie”.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?