Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bóg, którego nie było

Bóg którego nie byłokraj: USA
reżyseria: Brian Flemming
rok produkcji: 2005
czas trwania: 62 minuty
język: angielski + wbudowane napisy PL

Brian Flemming podaje do dyskusji tezę, czy postać Jezusa Chrystusa, taka jaką przekazano w Nowym Testamencie, w ogóle istniała. Porównuje również obraz chrześcijańskiego zbawiciela z przedstawieniami herosów z innych mitologii (Thor, Mitra, Bachus) oraz wskazuje niewytłumaczalne „białe plamy” w historii wczesnego chrześcijaństwa. Autor poddaje analizie przekaz Pawła z Tarsu i zastanawia sie, czy „historyczność” Jezusa nie była kartą przetargową, która umożliwiła chrześcijaństwu odnieść większy sukces i dawała od początku przewagę nad wierzeniami odwołującymi się jedynie do świata symboli i metafory. Flemming zastanawia się też nad takimi zawiłościami doktryny, jak możność wybaczenia mordercy, a niemożność wybaczenia temu kto wątpi (a więc myśli), co wskazuje na opresjonistyczny charakter źródeł religii chrześcijańskiej.

Przeczytaj: Bóg, którego nie było – Racjonalista.pl