Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bob Marley – Duchowa Podróż

Bob Marley. Król reggae kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2007
czas trwania: 54 min

Życie Boba Marleya, jamajskiego muzyka i największego propagatora reggae, opowiedziane przez jego najbliższych.

Bob Marley był i nadal jest najlepszym jamajskim produktem eksportowym. W zrozumieniu jego legendy pomaga Ester Anderson, pochodząca z Jamajki aktorka, wieloletnia towarzyszka życia Marleya, z którą mieszkał najpierw przy Hope Road w Kingston, stolicy rodzinnej Jamajki, a później w Londynie. Ester była jedną z najbliższych mu osób. Z nią dzielił się swoimi lękami, wewnętrznymi przemyśleniami i projektami na przyszłość, to ona współtworzyła niektóre z jego wielkich utworów.

W filmie po raz pierwszy zaprezentowano dotąd niepublikowane materiały i wywiady, w których Ester opisuje w detalach ich codzienne życie, opowiada o trudnym dzieciństwie Marleya i młodzieńczych latach. Film zawiera też jeden z ostatnich wywiadów, jakiego Bob udzielił przed śmiercią. Brytyjski dziennikarz Kris Needs pyta Marleya o problemy z nogą (na palcu stopy artysty wykryto wówczas czerniaka złośliwego, będącego przyczyną śmierci), nurtujące go tematy i plany na przyszłość. W filmie wykorzystano także niepokazywane wcześniej archiwalne materiały filmowe oraz ogromną porcję reggae’owych hitów.