Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bez statusu

Bez statusu kraj: USA
reżyseria: Sanjana Singh, Pia Sawhney
rok produkcji: 2005
czas trwania: 48 minuty
język: polski lektor

Dokument o czterech muzułmańskich rodzinach w USA, których życie zmieniło się po 11 września. Ich członkowie nagle zostali aresztowani lub deportowani.

Przed 11 września imigranci, którzy złożyli podanie o pobyt stały lub tymczasowy, mogli zostać w USA, dopóki ich wniosek został zaakceptowany lub był rozpatrywany. Teraz sytuacja nie jest już tak jasna. W dobie ataków terrorystycznych wielu Amerykanów zaczęło się domagać ostrzejszej legislacji dotyczącej imigrantów. Kwestia ta stała się jeszcze pilniejsza, gdy okazało się, że Amerykański Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji rejestrował kryminalistów. Aby to zrekompensować, zaczął stosować sankcje dyscyplinarne w stosunku do imigrantów, lecz w wielu przypadkach były one niewspółmierne do winy.Carma, będąca wówczas w ciąży, widziała aresztowanie i deportację swego męża Akrama do Egiptu. Pracował legalnie, by wspomóc rodzinę. Carma czuje ból i frustrację. „Możesz przepraszać, prosić o wybaczenie, lecz nie cofniesz minut, godzin, miesięcy, kiedy rodzina jest rozdzielona” – mówi. Reżyserki rozmawiają także m.in. z Pakistańczykiem więzionym przez ponad miesiąc bez możliwości wyjścia za kaucją czy rodziną z Bangladeszu, która uciekła do Kanady i tam stara się o azyl polityczny.

Dokument „Bez statusu” jest wołaniem o zmianę amerykańskiej polityki imigracyjnej. Był prezentowany w 2006 roku na MFF w Roterdamie oraz Amnesty International Film Festiwal w Amsterdamie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?