Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Battle in Seattle

Battle in Seattle produkcja: Kanada, Niemcy, USA
gatunek: Dramat, Akcja
reżyseria: Stuart Townsend
scenariusz: Stuart Townsend
zdjęcia: Barry Ackroyd

Seattle to początek międzynarodowego ruchu alterglobalistycznego, jaki znamy dzisiaj. Po Seattle była jeszcze Praga, Genua z gwałtownymi protestami i wreszcie ukoronowanie działań zmierzających do integracji i globalizacji ruchu alterglobalistycznego – World Social Forum w Porto Allegre w 2001 r.

Film opowiada o prawdziwej historii z 1999 roku kiedy to dziesiątki tysięcy osób manifestowało w Seattle w czasie posiedzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Miasto zostało sparaliżowane i owładnięte demokratycznym protestem, wymierzonym w politykę światowego neoliberalizmu. Protest zakończył się sukcesem, kiedy obradujący politycy oraz ekonomiści musieli salwować się ucieczką, a obrady zostały przerwane.

Opowieść przedstawiona jest z kilku różnych punktów widzenia: policjantów, protestujących, polityków, dziennikarzy… Film oparty jest na autentycznych wydarzeniach mających miejsce w Seattle w 1999 roku.Przeczytaj:
Mitologia światowej organizacji handlu | Wolnościowa krytyka globalizacji ekonomicznej